Vocht in de kruipruimte

Een vochtige kruipruimte

In het grootste deel van Nederland zijn in de afgelopen 100 jaar woningen gebouwd met een kruipruimte.

Deze kruipruimtes dienen als een natuurlijke barrière tussen de vochtige bodem en de begane grond en als ruimte voor het leidingwerk.

Het is gebleken dat in Nederland kruipruimtes voor veel vochtoverlast in de woning zelf zorgen.

n de laatste jaren gaan stemmen op om helemaal geen kruipruimtes meer aan te leggen, maar dat zou ten koste gaan van de bereikbaarheid van het leidingwerk.

In geval van bijvoorbeeld een rioolbreuk, zou dat betekenen dat de begane grond vloer opengehakt moeten worden.

Lekkages van rioleringsbuizen zijn veel voorkomende bronnen van vochtoverlast in een kruipruimte, zeker in oudere woningen .

GRATIS & VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAGEN MET SUBSIDIE

Kruipruimte, vocht en ventilatie

De bodem van de kruipruimte bestaat in 99 % van de gevallen uit grond die de typische lokale samenstelling zal hebben.

Een belangrijk kenmerk van de kruipruimtebodem is dat het vochtgehalte zal variëren, afhankelijk van weers- en bodemomstandigheden.

Bij hevige regenval zal de grondwaterstand steeds hoger worden en door de capilaire werking (aanzuigende werking) zullen op de bodem van de kruipruimte plassen gaan ontstaan.

Waar in de buitenlucht deze plassen echter zullen verdampen door een combinatie van zon en wind, zo zullen dezelfde plassen veel langer blijven staan in kruipruimtes. Indien een kruipruimte onvoldoende geventileerd wordt, dan zal het proces nog langer duren.

Vochtige omstandigheden in de kruipruimte hebben grote invloed op het leefklimaat in de bovengelegen woning.

Water in de kruipruimte veroorzaakt vocht en koude

Door de langdurige aanwezigheid van water in de kruipruimte zal het vochtigheidspercentage in de kruipruimte flink toenemen.

Waterdamp zal condenseren tegen koude leidingen en de koude onderkant van de begane grond vloer. Er zal een vochtig en koud microklimaat ontstaan in de kruipruimte, waar wind en warmte geen kans krijgen.

Schimmel, ongedierte en roest

In een dergelijke situatie zal schimmel en zwamvorming ontstaan en zullen allerlei insecten die goed gedijen in vochtige, donkere en koude omstandigheden floreren: het is een kwestie van tijd voordat het ongedierte de weg zal vinden naar de binnenwoning.

Door het hoge vochtgehalte in de kruipruimte zullen ijzeren delen gaan roesten en breken waardoor meer schade ontstaat. worden.

40% panden heeft vochtige kruipruimte

Vochtproblemen in de kruipruimte zijn in ons natte klimaat veel voorkomende euvels. Tros Radar geeft aan dat ruim 40% van alle kruipruimtes van woningen in Nederland te vochtig zijn.

In de praktijk geldt dat waarschijnlijk ook voor bedrijfs- en overheidsgebouwen. Aangezien de bodem van een kruipruimte veelal gewone grond betreft met een dunne laag zand is het niet onlogisch dat het er ook vochtig is. Grondwaterstand heeft direct invloed op de vochtigheid van een kruipruimte, maar ook poreuze funderingen en gevel, het gebrek aan ventilatie en verwarming in de kruipruimte zorgen voor het vochtige klimaat.

De Nederlandse woonwijken worden vaak gebouwd op voormalig landbouwgrond dat drassig en nat is van aard.

Vocht in de woning

Een natte kruipruimte zal – zeker bij oudere huizen, bij houten vloeren of bij open verbindingen tussen kruipruimte en bovengelegen ruimtes – in veel gevallen ook een toename van vocht in de woning veroorzaken, met alle negatieve gevolgen van dien:

  • kouder, klammer en onbehaaglijker gevoel
  • hogere energiekosten
  • aantasting wanden en vloeren(nat behang, kromtrekkend laminaat of vochtige vloerbedekking)
  • schimmel-en zwamvorming
  • meer insecten (bv. zilvervisjes)
  • meer ziekteverschijnselen, met name voor CARA-patiënten

Een hoge luchtvochtigheid zorgt in combinatie met koude oppervlaktes voor beslagen ramen. (condens op de ramen).

Aanvullende informatie over vochtproblemen

Koude vloer

Aangetaste muren

Optrekkend vocht

Vocht in kruipruimte

Schimmel

Ongedierte

GRATIS & VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAGEN MET SUBSIDIE

Andere relevante websites:

Devochtbestrijder.nl

Dezonnepaneelexpert.nl

Debodemafsluiter.nl

Isolerenspouwmuren.nl