Schimmels & Vocht

Schimmel door vocht

Schimmelgroei in woningen is onlosmakelijk verbonden met vocht. In 1991 inventariseerde het Ministerie van VROM de kwaliteit van het Nederlandse woningbestand.

Volgens dat onderzoek bleek ruim 19% van de woningen last te hebben van vocht en schimmels.

Het negatieve effect van schimmels in woningen op de volksgezondheid is inmiddels in brede kringen bekend.

Met name CARApatienten kunnen veel hinder ondervinden van stoffen die via schimmels in de lucht worden gebracht.

Bovendien speelt de gevoeligheid van bewoners voor allergieen een rol.

Vocht komt vaak te voorschijn op aansluitingen tussen en wanden en vloeren en veelal beginnen daar ook de schimmels te groeien.

Aanvullende informatie over schimmelproblemen

(klik op een afbeelding )

Schimmels en vocht

Bestrijden van schimmelproblemen

GRATIS & VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAGEN MET SUBSIDIE

Natte en droge verblijfsruimten

Problemen met vocht en schimmels doen zich niet alleen voor in bestaande woningen. Ondanks betere bouwmethoden en -materialen komen schimmels ook voor in een substantieel deel van de nieuw gebouwde woningen.

In beide situaties zijn er soms duidelijk aanwijsbare oorzaken die samenhangen met gebreken in ontwerp, uitvoering of onderhoud. I

n andere gevallen wordt een relatie gesuggereerd met energiebesparende maatregelen. En ook de bewoner zelf krijgt nogal eens de schuld.

Berucht zijn de mogelijke effecten van de ‘nationale kierenjacht’ op het binnenmilieu. Dat wordt al snel te vochtig in ‘potdichte’ woningen.

Een dankbaar klimaat voor schimmels. De bewoner krijgt dan het advies meer te ventileren.

 

Schimmels, zwammen en houtrot door een vochtige kruipruimte onder een houten vloer. De schade is groot.

Een handeling die echter in strijd is met maatregelen en adviezen om energie te besparen. Een nadere analyse toont aan dat schimmels ook in woningen en woonruimten voorkomen die gemiddeld als droog worden gekwalificeerd.

Blijkbaar kan een kortstondige waterdampproduktie, mogelijk in samenhang met vochtaccumulatie in het materiaal, aanleiding geven tot de groei van schimmels in het binnenmilieu. Het gegeven dat 60% van dergelijke problemen in Nederlandse woningen betrekking heeft op schimmels in badruimten (ook inpandig!) en 40% in slaapkamers, versterkt deze veronderstelling. (bron: Schimmels de Baas, Stichting Bouwresearch)

Schimmel verwijderen : een hardnekkig klusje en niet vrij van risico's: gebruik daarom de juiste middelen en ventileer continu.

Vochtige houten vloeren die zijn bedekt met laminaat of tapijt zijn een bron van schimmels vanwege het gebrek aan ventilatie.

Vocht in de woning

Een natte kruipruimte zal – zeker bij oudere huizen, bij houten vloeren of bij open verbindingen tussen kruipruimte en bovengelegen ruimtes – in veel gevallen ook een toename van vocht in de woning veroorzaken, met alle negatieve gevolgen van dien:

  • kouder, klammer en onbehaaglijker gevoel
  • hogere energiekosten
  • aantasting wanden en vloeren(nat behang, kromtrekkend laminaat of vochtige vloerbedekking)
  • schimmel-en zwamvorming
  • meer insecten (bv. zilvervisjes)
  • meer ziekteverschijnselen, met name voor CARA-patiĆ«nten

Een hoge luchtvochtigheid zorgt in combinatie met koude oppervlaktes voor beslagen ramen. (condens op de ramen).

Aanvullende informatie over vochtproblemen

Koude vloer

Aangetaste muren

Optrekkend vocht

Vocht in kruipruimte

Schimmel

Ongedierte

GRATIS & VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAGEN MET SUBSIDIE

Andere relevante websites:

Devochtbestrijder.nl

Dezonnepaneelexpert.nl

Debodemafsluiter.nl

Isolerenspouwmuren.nl