Ongedierte

Zilvervisjes, motvliegen, kakkerlakken etc

Vocht in de kruipruimte is niet alleen een broedplaats voor schimmels zoals huiszwammen en kelderzwammen, maar ook voor ongedierte wat met name in een vochtige en donkere omgeving goed gedijt.

Veel voorkomend ongedierte zijn zogenaamde zilvervisjes en motvliegen.

Deze insecten zijn een plaag door de gehele woning en kunnen effectief aan de bron bestreden worden door het droger maken van de woning. Drowa Chips kunnen daar een belangrijke rol in vervullen.

Plassen water in kruipruimtes zijn perfecte broedplaatsen voor muggenzwermen. Door openingen in de vloer zullen ze de woning betreden.optrekken.

Door het aanbrengen van een isolerende laag in de natte kruipruimte wordt deze ruimte veel droger en zal ook het vochtigheidspercentage in de gehele woning verbeteren waardoor de aanwezigheid van ongedierte, schimmels en zwammen sterk zullen afnemen.

Ook groter ongedierte

Ook allerlei soorten muizen, ratten, hagedissen, slakken, kikkers etc. gedijen goed in een donkere en vochtige omgeving, zeker als er een bron van voedsel aanwezig is in de vorm van insecten.

Ratten, muizen, kakkerlakken en allerlei ander ongedierte dat op de vele insecten afkomt zullen ook voor overlast zorgen.

GRATIS & VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAGEN MET SUBSIDIE

Drowa Chips zorgen voor een droge kruipruimte

Het effect van Drowa Chips is snel merkbaar: de kruipruimte wordt 40 tot 60 % droger en ook nog warmer waardoor schimmels geen kans meer krijgen (de luchtvochtigheid is dan te laag), maar ook insecten zoals zilvervisjes en muggen e.d. zullen niet goed gedijen in een dergelijke droge ruimte.

Voor muizen en ratten is een kruipruimte gevuld met Drowa Chips ook onaantrekkelijk.

Een warme isolerende laag van Drowa Chips zorgt voor een drogere kruipruimte waardoor insecten en ongedierte minder kans krijgen.

Migratie van vocht en koude naar de bodem

De werking is te vergelijken met een vaatwasser. In een vaatwasser worden de kopjes droog ondanks dat er niet geventileerd wordt. Dat komt omdat de natte kopjes warm zijn en de bodem van de vaatwasser koud.

Het vocht van de kopjes migreert daardoor naar de bodem waar het condenseert. Hoe groter het temperatuurverschil tussen kopjes en bodem, des te sneller de kopjes droog zijn.

Dat geldt ook voor een kruipruimte, de bodem is altijd koel. Naarmate de isolatielaag tussen koude bodem en warme vloer dikker wordt, hoe groter het temperatuurverschil en hoe droger de kruipruimte. De Drowa chips laten de vochtige lucht door, alwaar het op de bodem condenseert en blijft.

De vochtige lucht migreert naar de koude bodem onder de chips en condenseert daar.

Vochtige lucht verdwijnt

Dus door een laag Drowa chips op de bodem van uw kruipruimte te leggen, voorkomt u dat de vochtige lucht in contact komt met de begane grondvloer.

Het vocht in de kruipruimte blijft onder de isolatielaag, waar het geen schade aanricht. Drowa Chips kunnen op heel vochtige ondergronden gebruikt worden aangezien het materiaal blijft drijven op het vocht.

Er vormt zich dus geen condens meer tegen de vloer, waardoor deze droog blijft.

Een warme deken van Drowa Chips beschermt zowel de begane grond vloer als het leidingwerk.

Aanvullende informatie over vochtproblemen

Koude vloer

Aangetaste muren

Optrekkend vocht

Vocht in kruipruimte

Schimmel

Ongedierte

GRATIS & VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAGEN MET SUBSIDIE

Andere relevante websites:

Devochtbestrijder.nl

Dezonnepaneelexpert.nl

Debodemafsluiter.nl

Isolerenspouwmuren.nl