Copyright © Alle rechten voorbehouden Drowachips.nl | Isoleads BV | Bodemisolatie | Kruipruimte Isolatie | Vloerisolatie

Ervaringen met Drowa Chips  |  Subsidiemogelijkheden  |  Drowa Demo Film  | Tros Radar Film | Gratis Offerte Aanvragen  |  TNO-gecertificeerd

Drowachips.nl

De nummer 1 in kruipruimte isolatie: licht van gewicht, eenvoudig zelf aan te brengen, te hergebruiken, werkt vochtbestrijdend en energiebesparend. Voor particulieren, bedrijven & overheden

Home Gratis Online Offerte

De nummer 1 in kruipruimte isolatie en vloerisolatie: licht van gewicht, eenvoudig zelf aan te brengen, te hergebruiken, werkt vochtbestrijdend en energiebesparend. Voor particulieren, bedrijven & overheden

Wie zijn wij ?

Sitemap

Disclaimer

Privacy Verklaring

ContactOnze gegevens

Drowachips.nl


Drowa Chips voor woningVoorbereiding werkzaamhedenGratis Online Offerte

Andere relevante websites:

Devochtbestrijder.nl

Devochtbestrijder.nl

Dezonnepaneelexpert.nl

Dezonnepaneelexpert.nl

Debodemafsluiter.nl

Debodemafsluiter.nl

Isolerenspouwmuren.nl

Isolerenspouwmuren.nlOptrekkend vocht

Optrekkend vocht

Ongedierte

Ongedierte

Optrekkend vochtOngedierteAangetaste muren

Aangetaste muren

Koude vloer

Koude vloer

Schimmel

Schimmel

Vocht in de  kruipruimte

Vocht in de  kruipruimte

Aanvullende informatie over vochtproblemen (klik op een afbeelding )

Aangetaste murenKoude vloerVocht in de  kruipruimteSchimmelWater in de kruipruimte wordt opgenomen door voornamelijk gemetselde funderingsmuren en kan tot wel 4 meter hoog optrekken.

Water in de kruipruimte wordt opgenomen door voornamelijk gemetselde funderingsmuren en kan tot wel 4 meter hoog optrekken.

Indien er gebouwd wordt in de buurt van oppervlakte wateren is een goede vochtwerendheid van woningen van zeer groot belang.

Indien er gebouwd wordt in de buurt van oppervlakte wateren is een goede vochtwerendheid van woningen van zeer groot belang.

Bij vochtige omstandigheden met onvoldoende ventilatie zullen materialen in de muur worden aangetast en deze zwaar beschadigen.

Bij vochtige omstandigheden met onvoldoende ventilatie zullen materialen in de muur worden aangetast en deze  beschadigen.

Stucwerk zal loslaten en scheuren onder te vochtige omstandigheden. Voordat stucwerk hersteld kan worden zal het vochtprobleem opgelost moeten worden.

Stucwerk zal loslaten en scheuren onder te vochtige omstandigheden. Het vochtprobleem zal opgelost moeten worden.

Gratis Offerte Aanvragen voor Drowa Chips Vloerisolatie Kruipruimte Isolatie Bodemisolatie

Gratis & Vrijblijvend

Een Online Offerte aanvragen

 voor Drowa Chips

mét Subsidie

Ook een droge en warme kruipruimte ?

Gratis Online OfferteEen energiezuinige en behaaglijke woning door kruipruimte isolatie met Drowa Chips.

Gratis & Vrijblijvend

Een Online Offerte aanvragen

 voor Drowa Chips

mét Subsidie

Ook een droge en warme vloer ?

Gratis Online OfferteVocht is desastreus voor bouwmaterialen: muren, verf en behang worden aangetast door optrekkend, doorslaand of condensatievocht.

Vocht is desastreus voor bouwmaterialen: muren, verf en behang worden aangetast door optrekkend, doorslaand of condensatievocht. Schimmel- en zwamvorming zullen gaan ontstaan.

Een vochtige vloer doet houten vloerdelen kromtrekken en verwoest tapijt met schimmel en ongedierte als consequenties.

Een vochtige vloer doet houten vloerdelen kromtrekken en verwoest tapijt met schimmel en ongedierte als consequenties. Drowa Chips verlagen het vochtigheidspercentage in de kruipruimte.

Oorzaken optrekkend vocht

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van het steen of metselwerk met vocht, grond- of lekwater.

Natuurlijke absorptie en capillaire werking maken dat vocht optrekt vanuit de grond in een onafgebroken proces.

Bijvoorbeeld in de gemetselde fundering en vandaar uit naar de gemetselde opgaande muren.

De mate waarin dat gebeurt wordt bepaald door omstandigheden zoals opbouw van de constructie, vochtigheid, temperatuur, verdamping, kruipruimte isolatie, aanwezigheid van zouten etc.


De Nederlandse woonwijken worden vaak gebouwd op voormalig landbouwgrond en is drassig en nat van aard.

De Nederlandse woonwijken worden vaak gebouwd op voormalig landbouwgrond dat drassig en nat is van aard.

Optrekkend vocht

Optrekkend grondwater en kruipruimtewater tasten muren en vloeren aan


Wat is optrekkend vocht ?

Het verschijnsel optrekkend vocht manifesteert zich met name in oudere gebouwen en woningen. Een en ander hangt samen met het gebruik van gemetselde funderingen in vooroorlogse gebouwen, woningen en/ of monumenten alsmede met het ontbreken van voldoende dichte lagen, zoals een trasraam, aan de onderzijde van de muren.

Het feit dat optrekkend vocht een betrekkelijk langzaam verlopend verschijnsel is, betekent dat er soms pas na vele tientallen jaren sprake is van een duidelijke aantasting van bouwmaterialen of constructies. Daarnaast kunnen wisselingen in de grondwaterstand ook leiden tot wisselingen in de stijghoogte van het vocht in de muren.

De aanwezigheid van zouten in het metselwerk kunnen de stijghoogte en -snelheid aanzienlijk beinvloeden. Overigens vormen de tegenwoordig gebruikelijke betonnen funderingen een redelijke garantie voor het achterwege blijven van het verschijnsel optrekkend vocht.


Vochtbronnen

Bij optrekkend vocht kunnen verschillende bronnen of combinaties daarvan in het geding zijn. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen:
• verticale aanvoer van vocht, via de fundering, waarbij het grondwater de bron is;
• horizontale aanvoer van vocht uit de grond, die tegen de muur aan ligt. Hierbij speelt de waterdoorlatendheid van de grond een belangrijke rol;
• aanvoer van oppervlaktewater.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is het voor het optreden van optrekkend vocht in muren niet noodzakelijk dat de fundering in direct contact staat met 'vrij water', zoals het grondwater of het oppervlaktewater.

Bj optrekkend vocht kan de muur een zodanige hoeveelheid water bevatten dat het een voedingsbodem vormt voor de groei van houtaantastende algen of soortgelijke schimmels die goed gedijen onder vochtige omstandigheden. Deze kunnen de houtconstructies van een gebouw danig aantasten.Gevolgen optrekkend vocht

Optrekkend en opstijgend vocht

Optrekkend vocht is vocht dat via vaste delen, meestal gemetselde funderingsmuren, optrekt tot boven de kruipruimte. Vaak worden muren boven de kruipruimte ook aangetast . Door het vocht gaan stuclagen rotten, behang schimmelen en ontstaat er een muffe, vochtige lucht.

Opstijgend vocht is vocht dat uit de grond verdampt en wordt opgenomen in de lucht in de kruipruimte. De lucht stijgt op en komt in contact met de onderkant van de begane grondvloer. Op dat moment condenseert het vocht tegen de vloer en ontstaan er allerlei vervelende bijverschijnselen
Soms zijn andere methodes noodzakelijk zoals vochtwerende constructies om aantasting van het gebouw door vocht te voorkomen.

Soms zijn andere methodes noodzakelijk zoals vochtwerende constructies om aantasting van het gebouw  te voorkomen.

Bestrijding optrekkend vocht vanuit de kruipruimte

Het goed ventileren, maar bovenal isoleren van kruipruimtes is een uitstekende manier om vochttoename in de kruipruimte te verminderen en/of te voorkomen waardoor optrekkend vocht zal verminderen of tot stilstand zal worden gebracht.


Andere methodes

Soms is het noodzakelijk om meerdere maatregelen te nemen om optrekkend vocht in oude gebouwen tegen te gaan. Grondwater buiten het gebouw is een belangrijke bron van optrekkend vocht en kan niet verholpen worden door kruipruimte isolatie.

Het is dan noodzakelijk om te zorgen voor een barriere in de muren om zo te voorkomend dat vocht optrekt. Te denken valt dan aan het injecteren van de muren of aan een duurdere mechanische ingreep waarbij een deel van de muren verwijderd wordt en vervangen wordt door materialen die geen vocht transporteren. Ook het aanbrengen van ventilatie-openingen in de muren kan helpen.

In dit soort gevallen is het verstandig om een vochtbestrijdingbedrijf te consulteren.